چنان احساس اسارت و خستگی در من انباشته شده که دلم می‌خواهد از این جهان بیرون بزنم و دیگر برنگردم.