دلم برای آن خواب دیدن‌ها تنگ شده. خواب پرواز کردن و معلق شدن. سوال شده برام که چرا دیگه اون خوابها رو نمی‌بینم! چقدر لذت بخش بود. 
و همینجور کاش اون اتفاق‌های شیرین بین سال ۸۶ و ۸۷ تکرار بشه. تجربه‌ فوق‌العاده‌ای بود از رها شدن.