روزهای گرم و پر از شادابی. روزهای طلایی و وصف‌ناپذیر. و همینطور شب‌های پرستاره و ماه درخشان.
چه رویاهای دلچسبی در وجودم جوانه زده بود. چه حس و حال بی‌تکلف، عجیب و عمیقی نسبت به زندگی داشتم. امیدوارم آن روزها تکرار شود. همان حس و حال وجودم را پر کند.
چیزی در وجودم این امید را می‌دهد که زنده خواهم شد.