دقایق آخر آبان می‌گذرد. آبان برای من حکم ایام عید زندگی‌ام را دارد. مثل شروع سال جدید. آبان بهار و زمان پا‌گذاشتن به روی زمین است. ماه تولدم، دلم برایت تنگ می‌شود. سال سختی را گذراندم و به امید خدا سال جدید که از ابتدای آبان شروع شده، روزهای شاد و رنگی را پیش رو خواهم داشت.